كوردى

ئەگەر تامیسکە لەسەر لێوت پەیدا بوو دڵتەنگ مەبە.. تەنیا ئەم شتەی لێدە و زۆر بە خێرایی تامیسکەکە وشک دەبێ و نامێنێ

باسنيوز Basnews
مصدر الخبر / باسنيوز Basnews

Tu dikarî ev nûçe ji çavkaniya xwendin , Basnews

عن مصدر الخبر

باسنيوز Basnews

باسنيوز Basnews

أضف تعليقـك